Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Zámek

Zámek Blažkov

Zámek Blažkov

Zámek Blažkov má pojmenování od svého zakladatele Blažka (Blažkův dvůr).

Nedaleko dvora stojí barokní zámeček z první poloviny 18. století. Zámek je nejmladší zámeckou stavbou v Pocidliní. Je obdélníkového půdorysu, jednopatrový s přístavkem přízemní prosklené zimní zahrady s terasou na střeše. Hlavní zahradní průčelí se obrací ke vstupní bráně parku. Severní průčelí je ploché, s nepatrně ustupující střední částí s dvojicemi oken po každé straně vysokého schodišťového okna. Vodorovně spárované přízemí odděluje od patra výrazná římsa. Stavbu korunuje mansardová střecha s vikýři. V obytném a reprezentačním patře se zachovala část původního vybavení. Stojí ve velkém anglickém parku o rozloze 13,79 ha s rybníkem Mozourníkem, navazujícím na les. Celý zámek se odráží v hladině nevelkého rybníka. V roce 1901 jej průmyslník Gaston Malmann ze Skřivan přestavěl jako letní sídlo. Roku 1913 koupil objekt univerzitní profesor MUDr. Václav Piťha. Po znárodnění v roce 1945 byla stavba propůjčena různým společenským účelům až ji nakonec získal Národní podnik Kniha. Po různým pozdějších peripetiích, kdy sloužil údajně i jako vězení Marty Gottwaldové a skladiště, byl koncem 70. let včetně celého parku nákladně rehabilitován pro Československou televizi. Zámek Blažkov je vedle úprav provedených na budovách zámecké depandance v Chlumci nad Cidlinou jedinou novobarokní stavbou v Pocidliní, stavbou slohově velmi čistou, u níž ani příliš nepřekvapuje, že byla považována původem skutečně barokní. Přes pozdní dobu vzniku je stavba charakterizována vysokou kultivovaností důsledně barokizujícího pseudoslohového projevu i zasazením do přírodního rámce. Západně od zámku stojí při druhé bráně do parku drobný čtvercový domek strážného, rovněž s mansardovou střechou.

Zámek Blažkov

Historie zámeckého areálu

Queen's Park Golf Club Myštěves se nachází v trojúhelníku tvořeném městy Městec Králové, Hradec Králové a Dvůr Králové, tedy městy, která byla ve středověku tzv. věnnými městy českých královen, resp. manželek českých králů. Právě tak i město Nový Bydžov, které se nachází
v bezprostředním sousedství Myštěvse, byl věnným městem českých královen. 
  

Zámek Blažkov

Proto vznikl název Q.P.G.C., tedy Queen's Park Golf Club Myštěves. Původní zámeček s přilehlým panstvím se konstituoval v 18. století. Toto panství zakoupil v roce 1901 rytíř Gaston Ritter von Mallmann (jeho erb na průčelí zámečku), který provedl kompletní znovuvýstavbu zámečku v neobarokním slohu a založil zde anglický zámecký park. Tento pán, snad z důvodů vysokých nákladů na tuto přestavbu - místní paměť však spíše hovoří o neúměrném holdování karbanu a jiných potěšení tohoto šlechtice - byl nucen celé panství zastavit a posléze přenechat Pozemkové bance v Praze, která jej v roce 1913 jako celek prodala tehdejšímu známému pražskému lékaři, profesoru gynekologie a porodnictví Karlovy univerzity v Praze, prof. MUDr. Václavu Piťhovi a jeho manželce Hermíně. První známky golfové hry v Myštěvsi
se datují již v roce 1930, jak dokládá níže uvedená fotografie ze soukromého archivu pana ing. Prokopa Sedláka.
V roce 1950 byl však rodině Piťhů celý majetek znárodněn.

 Zámek Blažkov

 
V 50. letech pak komunisté na zámečku nejprve zřídili věznici pro zvláštní osoby. V roce 1976 si nechala pro lepší celospolečenské využití převést celý areál do vlastnictví Československá televize. Vzniklo zde rekreační a školící středisko ČST, kde pak pobývaly a točily veškeré celebrity předlistopadové kultury.

V letech 1991/92 bylo celé panství vráceno rodině Piťhů a vznikl projekt na vybudování sportovně a společensky exkluzivního golfového areálu o 27 jamkách. Oproti jiným golfovým hřištím v Evropě, bude do golfového areálu Q.P.G.C. v Myštěvsi integrálně zahrnut nejen zámecký park, ale zejména i vlastní zámek, disponující špičkovou klubovou, stravovací
a ubytovací základnou (evropská golfová turistika). Podstatnou předností je i vysoká kvalita a náročnost budovaného mistrovského 18-ti jamkového hřiště (celková délka cca 6 400 m).