Kontakty

Josef Vašina starosta

+420 724 183 735

Zbyněk Havlín místostarosta

+420 606 610 736

Hana Pokorná účetní

+420 731 105 699

Úřední hodiny

čtvrtek letní čas 19:00 - 21:00
čtvrtek zimní čas 18:00 - 20:00

Krátce o obci

Nejstarší zpráva o Myštěvsi pochází z roku 1365. V roce 1378 se v Myštěvsi připomíná zeman Blahuta z Myslčovsi, roku 1406 Michal z Myštěvsi a v roce 1452 Kuneš z Petrovic, psaný také po Myštěvsi. Na počátku své historie patřila vesnice k panství hořickému, jak dokládá přesný zápis z roku 1465.

Je pravděpodobné, že na místních statcích seděli dva feudálové, což vysvítá ze záznamu v Zemských deskách, podle něhož prodal Michal z Myštěvsi plat v Petrovicích, kdežto druhý dvorec, pravděpodobně Blažkov, ke statku radíkovskému. Později seděl na Myštěvsi Jiřík z Labouně a po něm jeho vdova Machna z Libně.

Více o obci
pomoc seniorům královehradecký kraj povodňový plán svazek pocidlinsko