Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí

 Koncem roku 2012 byla schválena novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.    Díky tomuto předpisu se prvně v historii veřejné správy můžeme setkat se standardy kvality výkonu přenesené působnosti, v tomto případě orgánů sociálně-právní ochrany. Jsou vymezeny základní okruhy standardů, jimiž jsou postupy sociální práce s klienty a standardy personálního, organizačního a technicko-provozního zajištění této agendy zajištěny. Součástí úpravy jsou i zásady, na jejichž základě je ochrana práv dětí vykonávána. Pro naplnění standardů bylo stanoveno dvouleté přechodné období do 31. prosince 2014. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí přinesl standardy nejen pro úřady obcí z rozšířenou působností, ale i pro pověřené úřady a obecní úřady I. typu, dále i pro organizace, které na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany tuto činnost vykonávají nebo pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

·        V souladu s § 9a odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb. a s prováděcí vyhláškou č. 473/2012 Sb. platí povinnost řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí rovněž pro všechny pověřené úřady a obecní úřady I. stupně.

·        Zastupitelstvo obce Myštěves schválilo tyto standardy kvality sociálně právní ochrany děti:

a.     Soubor ke stažení standardy kvality SPO obce Myštěves

b.      Soubor ke stažení příloha 1

c.      Soubor ke stažení příloha 2

d.      Soubor ke stažení příloha 3

 

Základní kontakt na obec a starostu

Obec Myštěves

Myštěves 15

503 15 Nechanice

 mail: mysteves@volny.cz

 DS: 8wpa6bq

Tel starosta: +420 724 183 735

 

Standardy_OSPOD_.docx

Příloha_1_Obce_-_Rejstřík_dožádání.pdf

Příloha_2_Obce_-_Rejstřík_ROD.pdf

Směrnice_Ministerstva_práce_a_sociálních_věcí_č._j._2013_26780_21.docx