Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Požární řád

 

Řád ohlašovny požáru  
Obecně závazná vyhláška č.1 / 2015 o odpadech 

13.4.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o odpadech

1.5.2002

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 obce Myštěves o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.5.2002

Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o místních poplatcích

1.12.2000

Spisový a skartační řád OU Myštěves

1.11.2000

Obecně závazná vyhláška č. 1/99 o koeficientu růstu nájemného z bytu

1.7.1999

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o odpadech

11.6.2009

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o poplatcích za odpad 11.6.2009

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o místních poplatcích

11.6.2009

Obecně závažná vyhláška č.1/2017 o školském obvodu mateřské školy.pdf

28.4.2017

Obecně závažná vyhláška č.2/2017 o školském obvodu základní školy.pdf

28.4.2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o nočním klidu .pdf  21.9.2018
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity .pdf  21.9.2018
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku ze psů.pdf  21.9.2018
Obecně závažná vyhláška č.4/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf  21.9.2018
Obecně závazná vyhláška č.5/2018 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf  21.9.2018
Obecně závazná vyhláška č.6/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem .pdf  21.9.2018

Obecně závazná vyhláška č.7/2018 o zrušení ozv 1/99.pdf

 21.9.2018

Obecně závažná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu č.1/2020.pdf

 4.7.2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu č.1/2021

22.5.2021

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psůč.2/2021 22.5.2021

Obecně závazná vyhláška č.3-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závažná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.docx

1.1.2024
Obecně závazná vyhláška  o místním poplatku ze psů.docx 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.docx 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.docx  

Příloha č.1 vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

1.1.2024

 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Směrnice

Vnitřní směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.pdf